AKTUÁLNĚ

NOC KOSTELŮ 2019 v našich farnostech

noc_kostelů.jpg

 

 

Milí farníci, od 1. října, jsem byl ustanoven administrátorem baziliky P. Marie na Strahově.

Má ostatní ustanovení platí i nadále. Vzhledem k náročnosti přibývajících úkolů, proto vynecháme v následujícím období aktivity uprostřed týdne. Samozřejmě budu rád, pokud rozběhnutá společenství budou pokračovat pravidelně i nadále.

Setkat se se mnou můžete během středy odpoledne, kdy probíhá výuka náboženství a během nedělních mši svatých.

 

Děkuji za pochopení a zůstávám v Kristu.

 

Váš P. Norbert

 

Výuka náboženství 2018/19: 

Od měsíce října byla zahájená výuka náboženství:

ZŠ Rudná středa: 14.00

ZŠ Nučice středa: 15.00

Přihlášky si můžete vyzvednout ve školách, či v kostele (nebo v odkazech).

P. Norbert

 

 

Adoptuj si svůj schod

Vážení přátelé a spoluobčané, připravujeme se k II. fázi oprav kostela sv. Jiří na Homoli. V první fázi došlo ke statickému ukotvení a k nové elektroinstalaci.

Nyní se připravuje rekonstrukce schodiště. Proto se na Vás obracíme s výzvou o možnosti podpory tohoto záměru.

Dle rozpočtu vyjde jeden schod na 5.000,- Kč.

Svým darem, si můžete adoptovat jeden, či více schodů (celkem je jich 55). Vašimi příspěvky podpoříme dotaci o kterou jsme požádali.
Celý park bude zpřístupněn ve spolupráci s Městem Rudná všem občanům, jako odpočinková zóna.
Obracíme se na vás proto, že toto památečné místo našeho města si zaslouží péči a můžeme tím vyjádřit o sounáležitost s hodnotami, které slouží nám všem.
Jednotlivým dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru k odečtu ze základu daně, dále certifikát o „adopci schodu“ a v neposlední řadě bude seznam dárců veřejně umístěn u kostela na památku pro další generace.

Přispět můžete osobně, nebo na účet Římskokatolické farnosti Rudná Hořelice:2100083631/2010.

Děkuji za vaší vstřícnost a otevřenost pro dobrou věc v našem městě.

V úctě ThLic. Norbert František Vehovský O. Praem. administrátor farnosti

 

Kostel sv. Jiří na Homoli

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
Druhou fází by melo být statické zajištení kostela. Celé okolí pak bude upraveno jako park prístupný verejnosti.
Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vdecní.

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Druhou fází by melo být statické zajištení kostela. Celé okolí pak bude upraveno jako park prístupný verejnosti.

Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vděční.

 

  • Adventní koncerty 2013, 2014,
  • Foto z pouti z Rudné
  • Foto z pouti z Tachlovic
  • Fota z akcí farnosti můžete sledovat na
  • Ochutnávka mešních vín; Setkání Taize v Rudné:
  • První pátek v měsíci bude mše svatá u sv. Jiří v Dušnikách na Homoli v 18. hod. 

 

 

 

Ke dni 1. 7. 2012 byl ustanoven jako administrátor farností Rudná a Tachlovice ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem, který se těší na spolupráci s farníky a přáteli našich farností. Dejme mu slovo:

"Doufám, že se nám podaří vytvořit společenství, v němž se na základě víry budeme snažit budovat živou Boží rodinu a budeme otevřeni i k příchodu hledajících, kteří mají touhu zakotvit svůj osobní život v křesťanském stylu. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni.

Několik slov o mně:

Narodil jsem se v Opavě a vyrůstal jsem v Kobeřicích u Opavy. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů, čímž jsem získal vztah k praktickým dovednostem každodenního života. Po maturitě jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, během níž jsem se přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (1987). V tomto období jsem tajně vstoupil do řádu premonstrátů. Po sametové revoluci jsem pokračoval ve studiu na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po vysvěcení na kněze (1992) jsem nastoupil jako kaplan v jihlavské farnosti. Absolvoval jsem postgraduální studium na Papežské teologické akademii v Krakově, kde jsem získal titul ThLic. Následně jsem byl jmenován novicmistrem Strahovského kláštera a po pěti letech jsem byl ustanoven v Milevském klášteře nejdříve administrátorem farností Jistebnice a Sepekov a později jako superior celého Milevského kláštera. Dvanáct let nato jsem byl pověřen správou farností Rudná a Tachlovice. Během svého působení jsem také přednášel na Teologické fakultě Univerzity Karlovy spirituální teologii a na Jihočeské teologické fakultě sacramentologii a eschatologii."