AKTUÁLNĚ

 

POUTNÍ  SLAVNOST  STĚTÍ  JANA  KŘTITELE 

 

Srdečně zveme na pouť do Rudné.

 

Neděle 1. 9. 2019

 

10:00 Slavnostní mše svatá


 

celebruje P. Gorazd František Krušina O. Praem.

 

Po mši svaté požehnání aktovek a školních potřeb dětí farnosti.

 

 

 

!!! Výuka náboženství 2019/20  !!! 

Od měsíce října bude zahájená výuka náboženství:

ZŠ Nučice středa: 13.00

ZŠ Rudná středa: 14.00

 

Přihlášky si můžete vyzvednout ve školách, či v kostele (nebo v odkazech).

P. Norbert

 

Milí farníci, od 1. října, jsem byl ustanoven administrátorem baziliky P. Marie na Strahově.

Má ostatní ustanovení platí i nadále. Vzhledem k náročnosti přibývajících úkolů, proto vynecháme v následujícím období aktivity uprostřed týdne. Samozřejmě budu rád, pokud rozběhnutá společenství budou pokračovat pravidelně i nadále.

Setkat se se mnou můžete během středy odpoledne, kdy probíhá výuka náboženství a během nedělních mši svatých.

 

Děkuji za pochopení a zůstávám v Kristu.

 

 

Váš P. Norbert

 

Kostel sv. Jiří na Homoli

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
Druhou fází by melo být statické zajištení kostela. Celé okolí pak bude upraveno jako park prístupný verejnosti.
Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vdecní.

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Druhou fází by melo být statické zajištení kostela. Celé okolí pak bude upraveno jako park prístupný verejnosti.

Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vděční.

 

  • Adventní koncerty 2013, 2014,
  • Foto z pouti z Rudné
  • Foto z pouti z Tachlovic
  • Fota z akcí farnosti můžete sledovat na
  • Ochutnávka mešních vín; Setkání Taize v Rudné:
  • První pátek v měsíci bude mše svatá u sv. Jiří v Dušnikách na Homoli v 18. hod. 

 

 

 

Ke dni 1. 7. 2012 byl ustanoven jako administrátor farností Rudná a Tachlovice ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem, který se těší na spolupráci s farníky a přáteli našich farností. Dejme mu slovo:

"Doufám, že se nám podaří vytvořit společenství, v němž se na základě víry budeme snažit budovat živou Boží rodinu a budeme otevřeni i k příchodu hledajících, kteří mají touhu zakotvit svůj osobní život v křesťanském stylu. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni.

Několik slov o mně:

Narodil jsem se v Opavě a vyrůstal jsem v Kobeřicích u Opavy. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů, čímž jsem získal vztah k praktickým dovednostem každodenního života. Po maturitě jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, během níž jsem se přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (1987). V tomto období jsem tajně vstoupil do řádu premonstrátů. Po sametové revoluci jsem pokračoval ve studiu na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po vysvěcení na kněze (1992) jsem nastoupil jako kaplan v jihlavské farnosti. Absolvoval jsem postgraduální studium na Papežské teologické akademii v Krakově, kde jsem získal titul ThLic. Následně jsem byl jmenován novicmistrem Strahovského kláštera a po pěti letech jsem byl ustanoven v Milevském klášteře nejdříve administrátorem farností Jistebnice a Sepekov a později jako superior celého Milevského kláštera. Dvanáct let nato jsem byl pověřen správou farností Rudná a Tachlovice. Během svého působení jsem také přednášel na Teologické fakultě Univerzity Karlovy spirituální teologii a na Jihočeské teologické fakultě sacramentologii a eschatologii."