TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky... ale poněkud jinak ... Koledníci jsou On line a přispět můžete taktéž... Prosím všechny příznivce o sdílení :
 
Většina Charit používá FACEBOOK. Dejte po dobu konání sbírky do hlavičky banner TKS. Pod něj můžete umístit tlačítko (shlédnout video) s odkazem na: 
- Postujte aktuální zprávy. Pokud nebudete vytvářet vlastní, přebírejte alespoň z fb TKS.

AKTUÁLNĚ:

Vánoce 2020

Rudná a Tachlovice

 

 

24. 12.Tachlovice12 - 15. Hod. - betlémské světlo individuálně v kostele

 

                                  16. Hod. Vánoční bohoslužba slova před kostelem  

 

Půlnoční v Rudné nebude

 

 

25. 12.Tachlovice8,30 - Mše svatá s omezením počtu + ozvučení před kostelem

                 

                   14 – 16. Hod. možnost individuálně navštívit jesličky v kostele

 

 

             Rudná Hořelice10,00 - Mše svatá s omezením počtu + ozvučení před kostelem

 

                   14 – 16. Hod. možnost individuálně navštívit jesličky v kostele

 

 

26. 12.Tachlovice8,30 Mše svatá s omezením počtu + ozvučení před kostelem

 

             Rudná Dušníkyna Homoli 10,00 - Mše svatá s omezením počtu

 

 

Požehnané svátky Vánoční Vám všem

 

 

Zemřel náš dlouholetý pan farář P. Josef Moulík, prosím o modlitbu...

P. Norbert

 

Neděle v nouzovém stavu v Tachlovicích a v Rudné 

Tachlovice - neděle od 8.30 - ( 20 účastníků) po mši možnost přijmout svaté příjímání před kostelem.

Rudná - nedělě od 10.00 - ( 20 účastníků) po mši možnost přijmout svaté příjímání před kostelem.

Je možné také přijmout svátost smíření, či zaslat své úmysly a prosby 

 
 

VYMALUJME HOMOLI

 

 

 

 

Vážení farníci a spoluobčané, díky vaší štědrosti, s pomocí Arcibiskupství a farnosti se podařilo adoptovat a opravit schodiště ke kostelíku sv. Jiří na Homoli. V letošním roce byla zřízená opěrná zeď ke stabilizaci Homole a malé parkoviště pro návštěvníky. V kostele se opravují vitráže a emblém u vstupu do kostela. Díky dárci přibude i zábradlí na schodišti. Rádi bychom na podzim uskutečnili i výmalbu interiéru kostela.

Pokud i vám záleží na tomto jedinečném skvostu našeho města a jste ochotni podpořit tuto výmalbu můžete přispět svým darem na účet farnosti:

 

 2100083631/2010  s poznámkou: výmalba Homole.

 

K darům na tento účel může farnost vystavit potvrzení ke snížení základu daně a jako upomínku obdržíte magnetku kostela.

 

Rozpočet na výmalbu kostela činí cca 100000,- Kč

 

Za každý váš dar budeme vděčni

 

S úctou

ThLic. Norbert František Vehovský PhD, O. Praem.

administrátor farnosti

 

 

 

!!! Výuka náboženství 2019/20  !!! 

Od měsíce října bude zahájená výuka náboženství:

ZŠ Nučice středa: 13.00

ZŠ Rudná středa: 14.00

 

Přihlášky si můžete vyzvednout ve školách, či v kostele (nebo v odkazech).

V nouzovém stavu odloženo....

P. Norbert

 

Kostel sv. Jiří na Homoli

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace.
Druhou fází by melo být statické zajištení kostela. Celé okolí pak bude upraveno jako park prístupný verejnosti.
Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vdecní.

Tento podzim jsme zahájili postupnou rekonstrukci kostela sv. Jirí na Homoli v Dušníkách. V první fázi bylo zahájeno stažení celého objektu a kompletní rekonstrukce elektroinstalace. (2016)

Druhou fází bylo zhotovení schodiště a pokračování na statickém zajištení Homole a kostela.  (2017- 2019)

Třetí fáze zahrnula opravu vitráží, emblému u vchodu do kostela, zhotovení zábradlí a výmalba celého interiéru. (2020)

Velký dík patří všem farníkům i spoluobčanům za pomoc s obnouvou tohoto kostelíka.

Celé okolí pak bude upraveno jako park přístupný veřejnosti.

Pokud by chtel nekdo podporit tento zámer, muže se obrátit na duchovního správce. Za každou pomoc jsme vděční.

 

  • Adventní koncerty 2013, 2014,
  • Foto z pouti z Rudné
  • Foto z pouti z Tachlovic
  • Fota z akcí farnosti můžete sledovat na
  • Ochutnávka mešních vín; Setkání Taize v Rudné:
  • První pátek v měsíci bude mše svatá u sv. Jiří v Dušnikách na Homoli v 18. hod. 

 

 

 

Ke dni 1. 7. 2012 byl ustanoven jako administrátor farností Rudná a Tachlovice ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem, který se těší na spolupráci s farníky a přáteli našich farností. Dejme mu slovo:

"Doufám, že se nám podaří vytvořit společenství, v němž se na základě víry budeme snažit budovat živou Boží rodinu a budeme otevřeni i k příchodu hledajících, kteří mají touhu zakotvit svůj osobní život v křesťanském stylu. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni.

Několik slov o mně:

Narodil jsem se v Opavě a vyrůstal jsem v Kobeřicích u Opavy. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů, čímž jsem získal vztah k praktickým dovednostem každodenního života. Po maturitě jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, během níž jsem se přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (1987). V tomto období jsem tajně vstoupil do řádu premonstrátů. Po sametové revoluci jsem pokračoval ve studiu na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po vysvěcení na kněze (1992) jsem nastoupil jako kaplan v jihlavské farnosti. Absolvoval jsem postgraduální studium na Papežské teologické akademii v Krakově, kde jsem získal titul ThLic. Následně jsem byl jmenován novicmistrem Strahovského kláštera a po pěti letech jsem byl ustanoven v Milevském klášteře nejdříve administrátorem farností Jistebnice a Sepekov a později jako superior celého Milevského kláštera. Dvanáct let nato jsem byl pověřen správou farností Rudná a Tachlovice. Během svého působení jsem také přednášel na Teologické fakultě Univerzity Karlovy spirituální teologii a na Jihočeské teologické fakultě sacramentologii a eschatologii."