duchovní služba:

Křest:

Pokud chcete pokřtít své dítě nebo sami toužíte přijmout křest, je třeba, abyste se obrátili na vašeho kněze. Kontakt na příslušného kněze si buď zjistíte v místě svého bydliště od lidí, kteří navštěvují bohoslužby nebo se obraťte e-mailem viz. kontakt.

Na svátost křtu dětí se stačí ohlásit 1. měsíc před samotným termínem. U dospělých probíhá katechumenát (asi roční příprava).

Svatba:

V případě zájmu o svátost manželství je třeba s předstihem 3. měsíců oslovit místního kněze a domluvit se na všem potřebném.

Ostatní svátosti:

Biřmování, svaté přijímání, svátost smíření - zpověď, pomazání nemocných. Přípravy na tyto svátosti po osobní domluvě s knězem.

Domluva pohřbu probíhá mezi Vámi, pohřební službou a knězem, abychom pro Vás nalezli nejlepší řešení. Navštivte tedy Vámi vybranou pohřební službu a oni zařídí vše potřebné. V případě jakýchkoliv problémů se na nás obraťte.

 

Duchovní rozhovor a duchovní doprovázení:
K duchovnímu rozhovoru a duchovnímu doprovázení se můžete domluvit individuální formou viz. kontakt.

Další informace ohledně duchovních služeb a aktivit v naších farnostech najdete na aktualitách.

 

Váš duchovní správce P. Norbert