• AKTUÁLNĚ

Očekaváme:

  • POUTNÍ SLAVNOST STĚTÍ JANA KŘTITELE.


Srdečně zveme na pouť do Rudné.
Neděle 28. 8. 2016
10.00 Slavnostní mše svatá
následuje farní káva
15.00 farní den posezení na farní zahradě s ohněm, zpěvem a zábavou

  • Výuka náboženství: 

Od měsíce října začala výuka náboženství ve středu:

ZŠ v Rudné14.00

ZŠ v Tachlovicích- 15.00

přihlášky si můžete vyzvednout ve školách, či v kostele (nebo v odkazech).

P. Norbert

 

  • Škola víry a duchovního života:

Milí farníci i hledající, zveme vás na pravidelné setkávání na rudenské faře. Každé setkání se budeme věnovat tématům, která mohou přispět k duchovnímu růstu, či k ujasnění některých otázek víry. Téma - modlitba.

Kdy? středa jednou za 14 dní.

V Kolik? v 19.00

Kde? fara Rudná Hořelice

Termíny:

 

  • Kostel sv. Jiří na Homoli

Připravujeme obnovu kostela sv. Jiří na Homoli v Dušníkách. V současné době byla provedena výměna el. jističů, výmalba zákristie a nasvícení hlavního oltáře. Je připraven projekt na odvodnění Homole.

Připravuje se odvodnění celé Homole, parková úprava s opravou schodů, statické zajištění kostela, nová elektroinstalace a výmalba.

 

 

  • Adventní koncerty 2013, 2014,
  • Foto z pouti z Rudné
  • Foto z pouti z Tachlovic
  • Fota z akcí farnosti můžete sledovat na
  • Ochutnávka mešních vín; Setkání Taize v Rudné:

 Farnosti Rudná a Tachlovice

 

  • První pátek v měsíci bude mše svatá u sv. Jiří v Dušnikách na Homoli v 18. hod. 

 

 

 

Ke dni 1. 7. 2012 byl ustanoven jako administrátor farností Rudná a Tachlovice ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem, který se těší na spolupráci s farníky a přáteli našich farností. Dejme mu slovo:

"Doufám, že se nám podaří vytvořit společenství, v němž se na základě víry budeme snažit budovat živou Boží rodinu a budeme otevřeni i k příchodu hledajících, kteří mají touhu zakotvit svůj osobní život v křesťanském stylu. Všichni lidé dobré vůle jsou zváni.

Několik slov o mně:

Narodil jsem se v Opavě a vyrůstal jsem v Kobeřicích u Opavy. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů, čímž jsem získal vztah k praktickým dovednostem každodenního života. Po maturitě jsem nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, během níž jsem se přihlásil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích (1987). V tomto období jsem tajně vstoupil do řádu premonstrátů. Po sametové revoluci jsem pokračoval ve studiu na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po vysvěcení na kněze (1992) jsem nastoupil jako kaplan v jihlavské farnosti. Absolvoval jsem postgraduální studium na Papežské teologické akademii v Krakově, kde jsem získal titul ThLic. Následně jsem byl jmenován novicmistrem Strahovského kláštera a po pěti letech jsem byl ustanoven v Milevském klášteře nejdříve administrátorem farností Jistebnice a Sepekov a později jako superior celého Milevského kláštera. Dvanáct let nato jsem byl pověřen správou farností Rudná a Tachlovice. Během svého působení jsem také přednášel na Teologické fakultě Univerzity Karlovy spirituální teologii a na Jihočeské teologické fakultě sacramentologii a eschatologii."

 

Dotazy a návrhy jsou vítány

Datum: 12.07.2012

Vložil: Zdeněk Haťský

Titulek: Kostel svatého Jiří

Dobrý den, je možné po domluvě zpřístupnit kostel svatého Jiří? Děkuji. Haťský

Datum: 13.07.2012

Vložil: Norbert Vehovský

Titulek: Re: Kostel svatého Jiří

Dobrý den, po domluvě to možné je. Kontaktujte mě prosím buď mailem, nebo osobně po některé z bohoslužeb.
P. Norbert

Datum: 12.07.2012

Vložil: Řehoř J. Žáček

Titulek: ...

Ahoj, tak Tě Pán Bůh opatruj a ať se Ti tam daří! Řehoř.

Datum: 12.07.2012

Vložil: Norbert Vehovský

Titulek: Re: ...

jj díky, já jen tak pro informaci, pozdravuj bratry... N

Datum: 15.07.2012

Vložil: jindřiška

Titulek: nábož

výuka na zš Tachlovice bude v rámci poviné docházky... ?

Datum: 15.07.2012

Vložil: Norbert Vehovský

Titulek: Re: nábož

Milá Jindřiško, rád bych nabidl možnost výuky náboženství na ZŠ v Tachlovicích. Tento předmět bude nepovinný. Ostatní bude záležet na domluvě s vedením školy a rozvrhu. Bližší informace se dozvíte na těchto stránkách a v ohláškách v kostele.
Přeji vše dobré.
P. Norbert

Datum: 26.08.2012

Vložil: V.D:

Titulek: dotaz

Chvála Kristu. Nebude se časem v Rudné někdy sloužit tzv. Tridentská mše ?
Děkuji. Bůh Vám žehnej.

Datum: 28.08.2012

Vložil: V.D:

Titulek: Re: dotaz

Zdravím a díky za dotaz, vzhledem k tomu, že nejsem plně seznámen s ritem, tzv. Tridentské mše, neplánuji v brzké budoucnosti sloužit touto formou liturgie mši svatou.
Vše dobré P. Norbert

Datum: 05.02.2013

Vložil: Lenka

Titulek: sv. Jiří

Dobrý den, také bych moc poprosila jestli by šlo se přidat k návštěve sv. Jiřího.
Děkuji, hezký den Lenka

Datum: 18.02.2013

Vložil: Lenka

Titulek: Re: sv. Jiří

Dobrý den Lenko, Kostel sv. jiří je jistě možné zhlédnout v době bohoslužeb, vždy první pátek v měsíci v 17. hod. pokud by se jednalo o prohlídku mimo tento čas, pak po individuální domluvě.
Vše dobré P. Norbert

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek